Pokój Pod Żaglami Regulamin

Zasady rezerwacji:

 1. Rezerwacje noclegów przyjmowane są drogą elektroniczną oraz telefoniczną.
 2. Przy rezerwacji pokoi gościnnych wymagany jest zadatek w wysokości 30%.
 3. Pozostała należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu kartą płatniczą lub gotówką.
 4. Stałym klientom umożliwiamy płatność przelewem po pobycie oraz rezygnację z wpłaty wymaganego zadatku. 🙂
 5. Rezerwacje telefoniczne niegwarantowane zadatkiem lub kartą kredytową utrzymywane są do godziny 18:00 w dniu przyjazdu. W przypadku braku informacji ze strony klienta o późniejszej godzinie przyjazdu, rezerwacja ulega anulowaniu.
 6. Wstępna rezerwacja potwierdzona drogą elektroniczną jest gwarantowana przez okres 3 dni. Po upływie tego terminu, w przypadku nie uiszczenia zadatku, rezerwacja ulega anulowaniu. Przy krótkich terminach wskazane jest przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: apartpodzaglami@gmail.com
 7. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Pod Żaglami, zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z Pod Żaglami, wpłacona kwota za pobyt nie ulega zwrotowi.
 9. Klienci, którzy wpłacają zadatek  proszeni są o podanie danych do faktury VAT jeśli życzą sobie jej wystawienia.
 10. Uprzejmie informujemy, że recepcja Pod Żaglami czynna jest codziennie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 11. W pokojach i pomieszczeniach ogólnie dostępnych obowiązuje całkowity zakaz palenia.

W przypadku chęci przyjechania po godzinie 22:00, prosimy o informację w momencie dokonywania rezerwacji lub w dniu przyjazdu.

RODO

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO, informuję Panią/Pana, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Marken z siedziba w Gdyni

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

Cele przetwarzania 
Dane osobowe
Podstawy prawne przetwarzaniaOkres przechowywania danych
Zawarcie umowy i wykonanie jej, imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedzibyArt. 6(1)(b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
do dnia upływu terminu przedawnienia
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych
 
imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby
Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowychdo dnia upływu terminu przedawnienia
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
 
imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymido dnia upływu terminu przedawnienia
analiza sprzedaży i statystyka art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na analizie sprzedaży i statystycedo dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wykonania umowy
Wysyłka treści marketingowychart. 6 ust. 1 lit. a) RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów;
Do czasu wycofania zgody

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • dostawcy systemów informatycznych,
 • dostawcy usług IT,
 • podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne,
 • operatorzy pocztowi i kurierzy,
 • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak:

 •  imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

 Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),