Jak mogę dokonac rezerwacji?

SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI
Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez :

a) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej oraz przesłanie go do Hotelu w formie elektronicznej,
b) przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail),
c) telefoniczne zamówienie pobytu,
d) osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Hotelowej. Po dokonaniu rezerwacji wstępnej, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Hotel prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail lub numer faksu potwierdzenie rezerwacji/ (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. d powyżej)Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Hotel rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 40% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 3 dni roboczych.Zadatek o którym mowa powyżej, winien być uiszczony na rzecz Hotelu w formie przelewu bankowego, gotówki, voucheru lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa hotelowego. Zadatek winien być wpłacony w terminie określonym na przesłanym potwierdzeniu rezerwacji.Płatność jest rozliczona rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą VAT – po wcześniejszym ustaleniu z Gościem. W przypadku braku informacji o rozliczeniu zostanie wystawiony paragon..

Pokoje pod Żaglami w Gdyni

Rezerwacja pomoc

Adres
Abrahama 20/1. 81-357 Gdynia